Referenssikohteet
Rakennuttaminen ja suunnitteluttaminen
- RHK erikseen tilattavat kunnossapitotyöt, rakennuttaminen ja valvonta
  v. 2000 - 2009, tilaaja Ratahallintokeskus Investointiosasto

- Hangon sataman raiteiden päällysrakennetöiden suunnittelu, rakennuttaminen ja
   valvonta v. 2006 ja 2007, tilaaja Hangon kaupungin satamalaitos

- Rantaradan peruskorjauksen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen v 2008 - 2011,
   tilaaja Ratahallintokeskus Investointiosasto

- Tolsan liikennepaikan suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen, tilaaja
  Ratahallintokeskus Investointiosasto

- Hyvinkää - Karjaa JKV töihin liittyvien radanrakennustöiden rakennuttaminen, tilaaja
  Ratahallintokeskus Investointiosasto

- RHK Ylläpitoinvestointitöiden suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Etelä-Suomen
   alueella v 2005 - 2009 tilaaja Ratahallintokeskus Investointiosasto

- Haimoon kohtausraiteen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen, tilaaja
  Ratahallintokeskus   Investointiosasto

- Kehäradan sähkö-, turvalaitteiden sekä päällysrakennetöiden suunnitteluttaminen ja
  rakennuttaminen alikonsulttina, tilaaja Ratahallintokeskus Investointiosasto
Rakentamisen valvonta

- RHK erikseen tilattavat kunnossapitotyöt, valvonta v. 2000 - 2009, tilaaja  
  Ratahallintokeskus

- Rakentamisen asiantuntijatehtävät Kirkkonummi - Turku peruskorjauk-
  sen yleissuunnitteluvaiheessa, tilaaja Ratahallintokeskus, Investointiosasto,  
  rakennuttamisyksikkö

- Rantaradan peruskorjauksen valvonta v 2008 - 2011, tilaaja Ratahallintokeskus  
  Investointiosasto

- Toijala - Turku peruskorjaus, valvonta ja asiantuntijatehtävät v 2006-2009
  Pöyry CM Oy:n alikonsulttina, tilaaja Ratahallintokeskus, Investointiosasto,
  rakennuttamisyksikkö

- Hakamäentien rakentamisen junaturvallisuus- ja asiantuntijapalvelut v 2007- 2009,  
  tilaaja Destia Oy

- Vuosaaren sataman päällysrakennetöiden rakentamisen valvonta 2007-2009,
  tilaaja Helsingin kaupungin satamalaitos

- Seinäjoki - Oulu palvelutason nosto, rakentamisen valvonta (sisältäen sähkö-
  ja turvalaitetyöt), tilaaja Ratahallintokeskus, Investointiosasto, rakennuttamis-
  yksikkö

- Tiehallinnon rautatieylikulkusiltojen korjaustöiden valvonta Etelä-Suomen
  alueella, tilaaja Tiehallinto

- Turun kaupungin rautatieylikulkusillan (Kärmekallion yks.) junaturvallisuuden  
  valvonta, tilaaja Turun kaupunki

- Kehäradan päällysrakenne-, silta-, maanrakennus-, sähkörata- ja turvalaite-
  töiden valvonta Ahma Insinöörit alikonsulttina, tilaaja Ratahallintokeskus,  
  Investointiosasto, rakennuttamisyksikkö